Wie is Mister McC

Geschiedenis
Er was eens een foodblog, Zestz genaamd. Die blog, waar culinair nieuws uit binnen- en buitenland samenkwam, begon Ronald de Nijs op 12 oktober 2005. Tien jaar later was het medialandschap drastisch veranderd. De thema’s koken, kookboeken, restaurants en verdere culinaire berichtgeving waren nog nooit zo populair geweest.

Die culinaire thematiek begon hij als te beperkend te ervaren. Het werd, kortom, tijd voor een verandering. In een ver verleden was Ronald de Nijs naast Zestz de blog Mister McCool begonnen. Een blog waarin lifestyle onderwerpen een plek kregen die niet op Zestz pasten.

Op 21 oktober 2015 veranderde Zestz in Mister McCool. En omdat ook hier culinaire onderwerpen aan bod komen, heeft een klein deel van de 4300 berichten uit het Zestz-archief een plek gekregen bij Mister McCool.

Op Mister McCool komen alle mooie en aangename dingen des levens – denk aan Parijs, antiek en kunst – aan bod. Het is de persoonlijke keuze van Ronald de Nijs.

De selectie van de berichten komt onafhankelijk tot stand. Mister McCool heeft geen commerciële verbintenissen met beschreven producten of diensten, tenzij expliciet vermeld.

Contact
Ronald de Nijs, e-mail mistermccool@xs4all.nl

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mister McCool.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt evenwel geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet goed functioneren van deze website. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Mister McCool niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Evenmin kan Mister McCool verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Ook kan Mister McCool niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die gekoppeld zijn aan deze website.